"A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms."


Zen Shin

ALGEMENE VOORWAARDEN


Huisregels


 • De lessen starten stipt, dus wees op tijd. We sluiten de deur tijdens de les.
 • Schoenen en jassen laat je buiten aan de kapstok achter. Persoonlijke spullen neem je mee binnen en berg je op in de kast bij de muziekinstallatie.
 • Draag comfortabele/sportieve kledij waarin je gemakkelijk kan bewegen.
 • Het geluid en de trilfunctie van je telefoon schakel je volledig uit.
 • Breng eventueel een flesje water mee voor na de les.
 • Een yogamatje breng je van thuis mee. Pilatesringen, yogablokken en therabanden liggen gratis ter beschikking in de zaal.
 • Respecteer steeds je eigen grenzen en luister naar je lichaam.
 • Door in te schrijven voor onze lessen, verklaar je je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Aankopen en inschrijvingen

 

 • Aankoop van beurtenkaarten, inschrijven en annuleren van lessen gebeurt via het online platform https://www.momoyoga.nl/balanced-body-vzw. Je kan de app Momoyoga ook downloaden op je telefoon.
 • Bekijk eerst de beschikbaarheid van de les naar keuze voor de komende weken. Na het online aankopen van je beurtenkaart, reserveer je best meteen je plaatsje voor de weken die volgen bij een beurtenkaart voor een vaste les.
 • Steeds op voorhand inschrijven is noodzakelijk! Dit kan tot net voor aanvang van de les. Je kan ook inschrijven op een wachtlijst indien de les volzet is.
 • Uitschrijven kan tot ten laatste 12 uur voor aanvang van de les. Zo kunnen wij de plaats opnieuw openstellen voor een andere deelnemer. Respecteer je deze termijn niet dan wordt je beurt in rekening gebracht.
 • Inschrijven kan zolang je aangekochte beurtenkaart geldig is.

 

Geldigheidstermijnen

 

 • Een overzicht van de geldigheidstermijn van een beurtenkaart staat vermeld onder de tarieven.
 • Bij langdurige ziekte kan eventueel in overleg met het secretariaat de geldigheidstermijn van de beurtenkaart worden aangepast.
 • De geldigheidstermijn van de beurtenkaart wordt verlengd bij ziekte of vakantie van de docent én bij sluiting van Balanced Body vzw in de kerstvakantie. Bij wijzigingen aan het lesrooster (incl. annuleren van les omwille van onvoldoende deelnemers) én sluiting op nationale feestdagen wordt de geldigheidstermijn van de beurtenkaart NIET verlengd.
 • Een beurtenkaart is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.

 

Openingstijden en uurrooster

 

 • Op nationale feestdagen én tijdens de kerstvakantie organiseert Balanced Body vzw geen wekelijkse lessen.
 • Tijdens schoolvakanties is het mogelijk dat het lesrooster wordt aangepast. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.
 • In de zomermaanden (juni - juli - augustus) werken wij met een beperkter lesrooster van één les Pilates en één les Hatha Yoga per week. Deze lessen zullen bij mooi weer steeds in openlucht plaatsvinden. 
 • Balanced Body vzw heeft het recht om wijzigingen in het uurrooster door te voeren. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.
 • Balanced Body vzw heeft het recht om lessen te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. De ingeschreven personen worden hierover geïnformeerd. 

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 

 • Het volgen van lessen, workshops en alle andere activiteiten bij Balanced Body vzw is steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Raadpleeg steeds je arts bij twijfel i.v.m. een blessure, zwangerschap … voordat je de lessen aanvat.
 • Volg de instructies van je docent nauwgezet, dit is in het balang van zowel de docent als jezelf.
 • Balanced Body vzw is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
 • Daarnaast kan Balanced Body vzw jou voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.
 • Het is zinvol om na te gaan of je verzekerd bent voor de risico's verbonden aan sportbeoefening. Als dit niet het geval is, dient je hiervoor alsnog te zorgen.